Rüyada Ölü Dirilmek Görmek

0

Rüyada bir ölünün güler yüzle dirildiğini görmek, sevince işarettir.

Rüyada vefat etmiş babasının güler yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini gören kimse, arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir.

Rüyada vefat etmiş annesinin dirildiğini gören kimse, feraha çıkar.

Rüyada ölmüş hanımının yaşadığını görmek, geçim sıkıntısına işarettir.

Rüyada vefat etmiş oğlunun yaşadığını görmek, kendine haksızlık yapan kimseleri affetmeye işarettir.

Rüyada vefat etmiş oğlunun dirildiğini görmek, birinin düşmanlığına maruz kalmaya işaret eder.

Rüyada vefat etmiş kızının dirildiğini görmek, üzüntüden kurtulmaya, sevinç ve neşeye işaret eder.

Rüyada bir kadının vefat etmiş oğlunun yaşadığını görmesi, kız çocuğu olacağına işarettir.

Rüyada bir kadının vefat etmiş kızının yaşadığını görmesi, erkek çocuğu olacağına işarettir.

Rüyada bir kadının vefat etmiş erkek kardeşinin yaşadığını görmesi, kendisinden haber alamadığı bir yakınını bulacağına işaret eder.

Rüyada vefat etmiş erkek kardeşinin dirildiğini gören kimsenin, kuvveti artar.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, bir kimsenin doğru yolu bulmasına vesile olmaya işaret eder.

Rüyada bir kadının ölmüş kız kardeşinin yaşadığını görmesi, zaaflarından kurtulmasına, öz güveninin artmasına işarettir.

Rüyada vefat etmiş kız kardeşin dirildiğini görmek, mutluluğa işarettir.

Rüyada vefat etmiş amcanın veya dayının dirildiğini görmek, üne kavuşmaya işaret eder.

Rüyada vefat etmiş dostlarından birinin dirildiğini görmek, sevindirici bir haber almaya işarettir

Rüyada ölmüş bir kimsenin ölmediğini söylemesi, o kimsenin ahirette rahat olduğuna veya şehitlik mertebesine ulaştığına işarettir.

Rüyada bir ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini görmek, sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan duaların kabul olacağına işarettir.

Rüyada bir ölüyü öfke içinde görmek, o kimsenin vasiyetinin yerine getirilmediğine işaret eder.

Rüyada bir ölünün camide dirildiğini görmek, o kimsenin ahirette ferahlık içinde olduğuna işarettir.

Rüyada ölülerle birlikte yaşadığını, onlarla güzel vakit geçirdiğini görmek, uzak bir yola gitmeye işarettir.

Bir kimsenin öldükten sonra güldüğünü, sonra ağladığını görmek, kötü bir şekilde öldüğüne işarettir.

Rüyada bir ölünün yüzünü siyah görmek de yukarıdaki gibi yorumlanır.

Rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek, o kişinin yaşarken çok ibadet yaptığına, ahirette ferahlık içinde olduğuna işaret eder.

Rüyada bir ölüden haber almak, alınan haberin aynen gerçekleşeceğine işarettir.

Rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek, o kimsenin şehit olarak vefat ettiğine işarettir.

Rüyada bir ölüyle tartıştığını görmek, günaha girmeye işarettir.

Rüyada bir ölünün zengin olduğunu görmek, hayırdır; fakir görmek ise bunun aksidir.

Meçhul ölülerin mezarları üzerinde durduklarını görmek, o bölgede çıkacak bir karışıklığa işaret eder.

Rüyada atalarından birinin dirildiğini görmek, uzun ömre, baht açıklığına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

Rüyada ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek, kısmetin açılmasına işarettir.

Rüyada beyaz elbiseli ölülerin dirildiğini görmek, dinine bağlı olmaya işarettir.

Rüyada kırmızı elbiseli ölülerin dirildiğini görmek, eğlence düşkünlüğüne işarettir.

Rüyada siyah elbiseli ölülerin dirildiğini görmek, servete işaret eder.

Rüyada kirli ve yırtık elbiseli ölülerin dirildiğini görmek, günah iş­lemeye işarettir.

Rüyada vefat etmiş bir idarecinin dirilerek makamına tekrar geçtiğini görmek, aileden birinin önemli bir memuriyete geleceğine işarettir.

Rüyada bir ölünün dirilerle beraber namaz kıldığını görmek, o in­sanların ibadette kusur işlediklerine işaret eder.

Rüyada ölünün başından şikâyet ettiğini görmek, anne babasına yap­tığı kötü muameleden dolayı ceza gördüğüne işarettir.

Rüyada bir ölünün anne babasından şikâyet ettiğini görmek, o kişi­nin malı veya hanımı yüzünden he­sap verdiğine işaret eder.

Rüyada bir ölünün elinden şikâyetçi olduğunu görmek, kardeşi veya or­tağının hakkı yüzünden ya da yalan yeminden hesap verdiğine işarettir.

Rüyada bir ölünün böğründen şikâyet ettiğini görmek, karısının hakkından dolayı eziyet gördüğüne işaret eder.

Rüyada bir ölünün karnından şikâyet ettiğini görmek, evlat ve ak­rabasının hakkından dolayı sorumlu tutulduğuna işarettir.

Rüyada bir ölünün ayağından şikâyet ettiğini görmek, malını ha­yırlı olmayan yerlerde harcadığı için ceza çektiğine işaret eder.

Rüyada ayak ağrısı çeken bir ölü görmek, o kimsenin yolculuklarındaki kötü işleri yüzünden çektiği azaba işarettir.

Rüyada bir ölünün baldırından şikâyet ettiğini görmek, akrabalarıyla ilişkisini kestiği için azap çektiğine işaret eder.

Rüyada ağlayan, inleyen, hali bozuk bir ölü görmek, o kimsenin kabahatleri yüzünden sıkıntıda olduğuna işarettir.

Rüyada göz ağrısı çeken bir ölü görmek, hayattayken gözlerini haramdan sakınmadığından cezalandırıldığına işaret eder.

Rüyada baş ağrısı çeken bir ölü görmek, o kimsenin kibir yüzünden cezalandırıldığına işaret eder.

Rüyada dili ağrıyan bir ölü görmek, onun hayattayken dedikoducu bir insan olduğuna işaret eder.

Rüyada kulak ağrısı çeken bir ölü görmek, dünyada kötü sözler dinlediği için çile çekmeye işarettir.

Cinsel organında sancı olan bir ölü görmek, hayattayken aile ve akrabalarıyla ilişkisi olan kimselere düşmanlık ettiği için ceza gördüğüne işarettir.

Rüyada bir firavunun dirilerek hüküm verdiğini görmek, o toplum için kargaşaya işarettir.

Bir ölüyle beraber aynı yorgan altında yattığını görmek, hastalandıktan sonra şifa bulmaya işarettir.

Bir ölünün kendisini davet ettiğini görmek, uzun bir ömre işarettir.

Rüyada tanınan bir ölünün tekrar öldüğünü ve arkasından ağlandığı­nı görmek, akrabalardan birini kaybetmeye; arkasından ağlayan ol­mazsa, bir akrabasının evleneceğine işaret eder

Rüyada bir ölünün deniz vb. Yerde boğulduğunu görmek, azap çektiğine işarettir.

Ölülerin evlerine döndüklerini görmek, hapisteki kimse için kurtuluşa, kıtlıktan sonra bolluğa işaret eder.

Rüyada bir ölünün aniden tekrar öldüğünü veya öleceğini bildirdiğini görmek, sıkıntıya, bazen de ani bir ölüme işarettir.

Bir ölüyü sarhoş görmek, hem rüya sahibi hem de ölü için iyi sayılmaz.

Bir ölüye yol gösterdiğini görmek, ilim ve hikmet sahibi olmaya, insanları doğru yola davet etmeye işarettir.

Rüyada bir ölüyü dirilttiğini gören kimse, deri terbiyecisi olur.

Rüyada minder üzerinde oturup bir ölüyle kucaklaştığını görmek, uzun bir ömre işaret eder.

Rüyada bir memurun bir ölünün kendi mekânına oturduğunu görmesi, görevden alınacağına veya vefat edeceğine işaret eder.

Rüyada bir kadının ölüyle evlendiğini görmesi, vefat edeceğine işarettir.

Rüyada bir ölünün ata bindiğini, kılıç kuşandığını veya elbise giydiğini görmek, doğru yoldan ayrılmaya işarettir.

Rüyada bir ölünün koştuğunu görmek, ferahlamaya işaret eder. görmek

Rüyada ölünün bir kalede veya zırhlar içinde olduğunu görmek, rahat ve huzura işarettir.

Rüyada kabirlerin yıkıldığını ve ölülerin dışarı çıktıklarım görmek, depreme işaret eder.

Güler yüzlü ve sükûnet içinde bir ölü görmek, kendisi için yapılan ha­yırlara memnun olduğuna işarettir.

Rüyada ölünün kendine çirkin sözler söylediğini görmek, günah işlemeye işaret eder.

Rüyada tanıdığı ölülerin kabirlerinden sevinç içinde kalktıklarını görmek, şansın açılmasına, ümidini kestiği işlerin gerçekleşmesine işarettir.

Rüyada hasta veya ölüme ilişkin hiçbir belirti olmadan öldüğünü gören kimse, çok yaşar.

Rüyada ailesinden ölmüş bir kimse ile tartıştığını görmek, bir dost ile dargınlığa işarettir.

Rüyada bir toplumun yanında vefat eden kimse, onlar gibi diriltilir. Bazen bu rüya, uzun bir yola gitmeye ve geri dönememeye işarettir.

Rüyada birinin vefat ettiğini, halkın onu iyilikle andığını görmek, hayırlı işler yapmaya işaret eder.

Uykuda hasta olmaksızın öldüğünü görmek, uzun bir ömre işarettir.

Rüyada vefat edip kabre götürüldüğünü görmek, uzak bir yere yol­culuk yapmaya işarettir.

Rüyada ölünün arkasından bir eve girip de çıkmadığını görmek, vefat etmeye işarettir.

Rüyada öldükten sonra dirildiğini görmek, zenginliğe veya gurbetten dönmeye işarettir.

Rüyada bir eşyanın üzerinde insan veya hayvan ölüsüne ait bir şey görmek, o eşyanın bozulacağına veya kaybolacağına işarettir.

Rüyada ölünün bir şey satın alması veya satması, o maddenin azalacağına işaret eder.

Rüyada ölünün elbisesinin yıkanmasını istemesi, onun sadakaya, duaya vb. İhtiyacı olduğuna, arkada borç bıraktığına işarettir.

Rüyada ölünün meçhul bir yerde tabuttan veya teneşirden kalkarak kendine doğru geldiğini görmek, hayırlı kazanca, helâl mala işarettir

Rüyanız hayrolsun!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmekMesajları Oku