Rüyada Yüz (Surat) Görmek

0

Rüyada insan yüzü görmek sevinçle yorumlanır. Yüzünde bir azasının eksik olduğunu görmek bir ayıbı olduğuna; yüzünün renginin kırmızı olduğunu görmek, feraha ve sevince; sarı olduğunu görmek bir hastalığa delalet eder. Yüzünü siyah görmek kedere ve bir rivayete göre de, bir kız evladının doğacağına işarettir. Asık bir yüz görmek, ikrah edilecek, tiksinecek bir şey göreceğine; buruşmuş bir yüz görmek, keder ve hüzne; güzel bir yüz görmek, saygın bir kişi olduğuna; çirkin bir yüz görmek ise bunun aksi ile yorumlanır. Bir başka rivayete göre de: Bir kimsenin rüyada yüzünü güzel görmesi, dünyada iyi halli olusuna, müjde ve sevince işarettir. Yüzünü siyah görmesi, yanında hamile kadın bulunan kimse için, kız çocuğu ile müjdelenmesine işarettir. Yanında hamile kadın bulunmayan bir kimsenin rüyada yüzünün siyah olduğunu görmesi, o kimsenin asi ve günahkar bir kişi olduğuna işarettir. Rüyada yüz sarılığı, zillet ve kıskançlığa işarettir. Bazen de yüz sarılığı nifaktır. Bazen rüyada görülen yüz sarılığı, çok ibadet yapmaya da işarettir. Bir kimsenin rüyada yüzünün siyah ve vücudunun beyaz olduğunu görmesi,o kimsenin içinin dışından daha hayırlı olmasına işarettir.Yüzünün beyaz ve vücudunun siyah olduğunu görmesi, o kimsenin dişinin içinden daha hayırlı olmasına işarettir.Bir kimsenin rüyada yüzünün uyanıkken tüy bitmeyen yerinde tüy bittiğini görmesi, borcunun çok olduğuna, şöhret ve makamının gitmesine işarettir.Bir kimsenin rüyada yüzünü bulunduğu halden değiştiğini ve güzelliğinin eksildiğini görmesi, o kimsenin durumunun eksikliğine ve çok şaka yaptığına işarettir. Rüyada yanaklarındaki etlerin gittiğini gören kimse, dilencilik yapar ve geçimini onunla temin eder. Bir kimsenin rüyada yüzünde siyahlık veya toz ve toprak yahut eğrilik ve çarpıklık bulunduğunu görmesi, o kimsenin şöhret ve makamından düşmesine işarettir. Bir kimsenin rüyada yüzünün veya gözlerinin gök renkte olduklarını görmesi, o kimsenin günahkar olduğuna işarettir. Rüyada yüzünün siyah olduğunu gören kimsenin, çokça yalan söylemesine veya dininde bir bid’at ihdas ettiğine işarettir. Yüzünün kırmızı olduğunu ve kırmızılıkla beraber beyazlığın da bulunduğunu gören kimsenin ferah, şerefli ve güzel geçinmesine işarettir. Bu rüyayı gören salih bir kimse ise, ona utanacağı bir şey isabet eder. Yüzünün büyük olduğunu görse, rütbe ve makamına kavuşacağına işarettir. Yüzünün terlediğini gören kimsenin, utangaç olduğuna işarettir. Bazen de yüz sarılığı, aşk ve muhabbete işarettir. Rüyada yüzünün kırmızı ve asık olduğunu gören kimseye, inecek bir bela veya gelecek bir kedere işarettir. Rüyada kendisine bir adamın yüzünü ekşittiğini görse, o adamdan hoşlanmayacağı bir şeyi görür. Bir kadın rüyada yüzünün isle siyahlandığını görse, kocasının ölümü ile tabir edilir. Bir kadın rüyada yüzüne pudra sürüp, sürme çektiğini görse, kendisi ve kocası hakkında iyiliğe ve yüz güzelliğine düşkün olmaya işarettir. Rüyada yüzünün beyazlığı ister sağ, isterse ölü olsun, rüya sahibesinin iyi halli birisi olduğuna işarettir. Rüyada kadının veya küçük çocuğun yahut kendi yüzünün güzelliği mübarek birisi olduğuna, bu rüyanın aksini görmek de mezkur tabirin aksine işarettir. Bir kimsenin rüyada ikiyüzlü olduğunu görmesi, o kimsenin sonunun kötü olduğuna işarettir. Rüyada yüzünü buruşturmak, çirkinleştirmek veya yüzünü karartmak makamının elden gitmesine ve yalan söylemeye işarettir.

Rüyada görülen yüz kızıllığı, izzet ve şeref ile tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada yüzünün kızıl ve berrak olduğunu görmesi, dünyada şeref ve hayır ile yâdedilmeye, şan ve şöhrete alâmettir.

Bazıları demişlerdir ki: Yüzde kızıllık ile beyazlık olursa, rüya sahibi izzet ve ferahlığa nail olur.

Yine yüzde görülen kızıllık, hastanın iyileşmesine, yolcunun dönmesine, hürmet ve izzete delâlet eder.

Rüyada kadınların yüzüne sürdüğü gibi kendi yüzüne kırmızı bir şey sürdüğünü görmek, halk içinde utanılacak bir günah ile tâbir olunur.

Hatta rüya sahibinin zina yapmasından korkulur.

Yine bir kimse kendi vücudu ve yüzü kızarmış bir halde görse, üzüntü ve kederin uzun müddet devam edeceğine işarettir.

Kişinin rüyada yüzünü güzel görmesi, dünyada iyi halli oluşuna, hayır üzerinde bulunduğuna, müjde ve sevince delâlet eder.

Yine bir kimsenin rüyada yüzünü parlak ve neşeli görmesi, güzel hale, dinde salaha, iyi ahlaka ve sevince delâlet eder.

Kirmanî demiştir ki: Rüyada yüz görmek, ziynete ve maişete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yüzünü siyah, vücudunun beyaz olduğunu görmesi, içinin dışından daha hayırlı olduğuna delâlet eder.

Yani onun kalbi saf ve berraktır.
Yine rüyada yüzünün beyaz ve vücudunun siyah olduğunu görmesi, dışının içinden daha hayırlı olduğuna işarettir.

Cephe olduğu halde rüyada yüz görmek, üç şekilde tâbir olunur: a) Mal, b) Yüksek makam, c) Güzel zevce.

Rüyada yüzünü kırmızıya meyyal beyaz görmek, sıhhat ve afiyete, buğday rengi ve esmer görmek, refah ve maişete, zümrüt gibi yeşil görmek, ruhunun iman ve İslâm ile süslendiğine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yüzünün büyük olduğunu görmesi, yüksek rütbeye ve makama erişmeye delâlet eder.

Rüyada yüzünü ve yüzündeki sakalını görmek, kalb temizliğine ve dinde salaha işarettir.

Rüyada kişinin yüzünü buruşturduğunu, çirkinleştirdiğini görmesi, makamının elden gitmesine ve yalan söylemeye delâlet eder.

Yine rüyada yüzünün çatlayıp yarıldığını görmek, rüya sahibinin hayasızlığına delâlet eder.

Rüyada iki yüzü olduğunu görmek: “Allah Teâlâ ikiyüzlülere bakmaz.” Hadis-i şerifince, rüya sahibinin sonunun fena olacağına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada yüzünün terlediğini görmesi, haya ve iman sahibi olduğuna delâlet eder.

Bazı kere de yüz sarılığı, aşk ve muhabbete işarettir.

Denilmiştir ki: Rüyada yüz sarılığı, zillet ve kıskançlığa delâlet eder.

Bazan da yüz sarılığı nifak alâmetidir.

Çünkü sarılık hastalıkla, hastalık da nifakla tâbir olunur.

Kişisinin rüyada yüzünün sarardığını görmesi: “Secde izinden (meydana gelen) nişanları yüzlerindedir.” (Feth: 29) mealindeki mübarek âyet gereğince çok ibadet yapmaya, çok zikre ve çok secdeye delâlet eder.

Çünkü bu mübarek âyet secde ve ibadet edenlerin yüzlerindeki sarılıkla tafsil edilmiştir.

Bir kadının rüyada yüzünün isle siyahlandığını görmesi, kocasının ölümüne işarettir.

Yine bir kadın rüyada yüzüne pudra sürüp, sürme çektiğini görse, bu rüya, kendisi ve kocası hakkında iyiliğe ve yüz güzelliğine düşkün olmaya alâmettir.

Yüzünün tüy bitmeyen yerine rüyada tüy bittiğini görmek, borçlanmaya, şöhret ve makamın elden gitmesine delâlet eder.

Rüyada yüzünü ekşitmiş bir halde görmek, rüya sahibinin bir kız çocuğu olacağına işarettir.

Çünkü insanlar ekseriya çocuklarının erkek olmasını arzu ederler.

Rüyada bir kimsenin yüzünü görmek müjdeli ve sevinçli bir habere, rüyada ikiyüzlü olduğunu görmek o kimsenin riyakârlığına, yüzün sarılığı kıskançlığa, hastalığa işaret eder.

Yüzün siyah olması hamile kadın için kız çocuğu doğurmaya, yüzünü ekşittiğini ve buruşturduğunu görmek makam ve mevkiyi kaybetmeye ve bir kız evlada sahip olmaya, yüzünün bembeyaz olduğunu görmek o kimsenin her haliyle iyi bir insan olduğuna işaret eder.

İmam Cafer Sadık (a.s): Rüyada yüz/ surat görmenin sekiz tabiri vardır:
1-İzzet ve büyüklük
2-zillet ve alçaklık
3-İşlerde düzen
4-Dindarlık
5-üzüntü
6-Borçlanmak
7-Hayır iş
8-Allah’a itaat.

(Durduk yerde) yüzünüzü çevirdiğinizi görmek; tövbe edip Allah’a döneceğinize, ancak yalan konuşacağınıza işarettir.

İbn-i Sirin: Yüzünüzün başka bir yüze dönüştüğünü ve daha sonra kendi halini aldığını görmek; hak yoluna döneceğinize…
Yüzünüzü olduğundan daha güzel görmek; saygınlığınızın artacağına…
Yüzünüzün çirkinleştiğini görmek; insan arasında saygınlığınızın azalacağına işarettir.

Kirmani: Yüzdeki değişiklikler şöyle tabir edilir:
Yüzünüzün allaştığını görmek; iyiye…
Yüzünüzün ağardığını görmek; imanınızın güzelliğine…
Yüzünüzün sarardığını görmek; hastalanacağınıza…
Yüzünüzün karardığını görmek; halk arasında rezil olacağınıza…
Yüzünüzün siyah elbisenizin ise beyaz olduğunu görmek; kız çocuğunuz olacağına…
Yüzünüzün siyah ve tozlu olduğunu görmek; ecelinizin yakın olduğuna…
Yüzünüzün yaralı veya kanlı olduğunu veyahut da yüzünüzden sarı suların aktığını görmek; malınıza zarar geleceğine…
Yüzünüzün tersine döndüğünü görmek; insanların sizden yüz çevireceğine ve onlardan yana cefa göreceğinize…
Yüzünüzün yamulduğunu görmek; imanınızın bozuk olduğuna…
Yüzünüzde bol miktarda kıl olduğunu görmek; borçlanacağınıza işarettir.

Cabir Mağribi: Aynaya veya suya baktığınızı, kendinizi oldukça güzel gördüğünüzü veya birinin size güzel olduğunuzu söylediğini görmek; işlerinizin yolunda gideceğine ve güzel olacağına…
Aynı rüyada yüzünüzü çirkin görmek; işlerinizin kötüye gideceğine…
Yüzünüzün kızardığını görmek; biriyle tartışacağınıza ve ona öfkeleneceğinize…
Yüzünüzün sarardığını görmek; hastalanacağınıza…
Yüzünüzün ağardığını görmek; ibadetle meşgul olacağınıza ve hayır işler yapacağınıza…
Yüzünüzün karardığını görmek; birtakım sorunlar yaşayacağınıza ve üzüleceğinize…
Yüzünüzde bir yara olduğunu görmek; yara miktarınca kadınlardan yana üzüleceğinize…
Yüzünüzde bir tahriş olduğunu görmek; iş konusunda kadınlarla ilgili bir sorun yaşayacağınıza işarettir.

İsmail Eş’as: Güzel ve bakımlı bir yüzünüz olduğunu görmek; halk arasında makam elde edeceğinize…
Bir yüzünüzü güleç, diğer yüzünüzü ağlar görmek; iki evlilik yaşayacağınıza ve eşlerinizin birbirleriyle iyi geçinmeyeceklerine işarettir.

Çağdaş Ulema: Güzel bir yüzünüz olduğunu görmek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine…
Güzel bir yüz görmek; mutluluğa…
Yüzünüzün çirkin olduğunu görmek; endişe ve kaygıya…
Kendi yüzünüzü görmek; iyi haberler alacağınıza…
Makyajlı bir yüz görmek; kötü arkadaşlara işarettir.

Rüyanız hayrolsun!

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku